Bostadsrättsföreningen Allén

Västernorrlands län

Information

I Kramfors finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Allén. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Allén i Västernorrlands län. Kramfors är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1957-02-20 så har Bostadsrättsföreningen Allén varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Allén och det finns fler företag som är det i Kramfors.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Allén så kan man gör det genom att posta ett brev till Borgarg. 20 A, 870 52, Nyland. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Allén så kan ni göra det på 0612-22087.

Föreningens verksamhet är att förvärv av fastigheter å tomt nr Nyland 2,I i Ytterlännäs kommun, därå uppföra boningshus för att däri åt sina medlemmar upplåta bostads- och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Alatalo, Mona Ann-Christin som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrlender Berglund, Carina M som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Plaketti, Ulla Irene som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjölander, Jon Erik Bertil som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjölander, Mari Liselott som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Valjemot, Ingrid Elisabet som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotVåglund, Nils Fredrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Häggqvist, Jenny Carola som är född 1978 och har titeln Suppleant, Westlund, Stig Jakob Stefan som är född 1929 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Sjölander, Mari Liselott -Valjemot, Ingrid Elisabet .

Bostadsrättsföreningen Allén har 788400-0105 som sitt organisationsnummer.