Ullånger's Resurs Centra Ekonomisk förening

Västernorrlands län

Information

I Västernorrlands län så finns Ullånger's Resurs Centra Ekonomisk förening. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Kramfors här finns det många olika Ekonomisk förening. Ullånger's Resurs Centra Ekonomisk förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västernorrlands län. Kramfors jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västernorrlands län gör att bolag trivs där.

Ullånger's Resurs Centra Ekonomisk förening är momsregistrerat sedan1997-01-01 och har organisationsnummer 769601-7487.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0613-10015 alternativt besöka eller skicka post till Ullånger's Resurs Centra Ekonomisk förening på följande adress Rönnbärsv. 7, 870 32, Ullånger.

Ullånger's Resurs Centra Ekonomisk förening är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1997-01-01.

I Ullånger's Resurs Centra Ekonomisk förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och vara en varaktig resurs för mindre och medelstora företag, privatpersoner, skolor och organisationer, samt verka för att tillhandahålla utrustning och kunskap vad gäller medlemmarnas ekonomiska utveckling inom respektive kompetens- område, dessutom att genom samordnade inköp tillhandahålla av medlemmarna efterfrågade förnödenheter och tjänster. Medlemmen skall aktivt delta i verksamheten.